Consafety for Advice, Training and Coaching
 
 
 
 
 
 
 
 

Home

 

Your Safety is my Concern!
 
Als zelfstandig ondernemer wil u graag behulpzaam zijn bij de advisering, training en coaching van u en/of uw medewerkers.

Mijn specialiteit is het ontwerpen van scenario's, die vervolgens bij de training van besluitvormingsprocedures in crisis teams en voor beleidsmakers gebruikt worden.  Door mijn kennis en ervaring, die ik gedurende ruim 40 jaar in diverse organisaties heb opgedaan, ben ik in staat u snel en vakkundig te assisteren. Zowel in publieke als private ondernemingen heb ik vele projecten geleid en richtte mij daarbij vooral op het aspect Safety, d.w.z. het complex van maatregelen gericht op het verbeteren van procedures om de werkomgeving veiliger te maken. Ook bedreigingen van buitenaf worden in kaart gebracht en in de training meegenomen.

Op de pagina Training & Coaching leest u meer over mijn huidige opdrachten..

Leendert Pieter Groen
Directeur van Consafety
 

 
 
 
As independent entrepreneur I would be glad to assist you in advising, training and coaching of you and your employees.

My speciality is to design scenarios, that I use in training of decision making processes within crisis teams and by policy makers in companies. Because of the knowledge and experience, gathered in more than 40 Years in various organisations, I am able to assist you in a fast and adequate way. I lead many projects in public as well as in private Organisations and focussed mainly on Safety, i.e. the measures to be taken in order to improve procedures to make the working environment more safe. Also threats from outside the organisation will be listed and used in the training.

Please continue reading on the page Training & Coaching for actual performances.

Leendert Pieter Groen
Director of Consafety